content top

Hlavní město Běloruska – Minsk

Hlavní město Běloruska – Minsk

Minsk (bělorusky Мінск, rusky Минск) leží přibližně uprostřed Běloruska, v rovinaté krajině na řekách Svislač a Njamiha. Minsk je hlavním střediskem Společenství Nezávislých Států. Město má vlhké kontinentální klima s výrazným střídáním ročních období. Zima bývá delší a studená, léta mají spíše mírnější teploty, ale více srážek. Obyvatelstvo Minsk stále poměrně rychle roste a...

Celý článek

Hlavní město Norska – Oslo

Hlavní město Norska – Oslo

Oslo je významný přístav v Oslofjordu a hlavní norské město na jihu země. Součástí města je také 40 ostrovů a 343 jezer. Oslo má vlhké kontinentální klima, kolísání teplot je nižší jak ve střední Evropě, ale roční období jsou výrazná. Díky vysoké zeměpisné šířce se v průběhu roku mění délka denního svitu od 18 hodin v létě po pouhých 6 hodin v zimě. Obyvatelstvo Samotné Oslo má přibližně...

Celý článek

Hlavní město Dánska – Kodaň

Hlavní město Dánska – Kodaň

Kodaň (dánsky København, anglicky Copenhagen) leží na východě Dánska na ostrovech Zealand a Amager a řadě umělých menších ostrovů mezi nimi. Kodaň je významným přístavem a po staletí byla centrem celé Skandinávie. Město má oceánské klima, střídání ročních období je zřetelné, ale výkyvy teplot jsou poměrně malé a podnebí otepluje i teplý Golfský proud. Obyvatelstvo Kodaň má přes 1,2 milionů...

Celý článek

Hlavní město Švédska – Stockholm

Hlavní město Švédska – Stockholm

Stockholm leží na jihovýchodě Švédska, mezi pobřežím Baltského moře a jezerem Mälaren. Město má vlhké kontinentální klima s výrazným střídáním ročních období, prudké výkyvy teplot jsou však vzácné. Doba denního svitu je v průběhu roku výrazně proměnlivá. Obyvatelstvo Stockholm má přes 900 tisíc obyvatel, celá metropolitní oblast však má okolo 2,2 milionu obyvatel, což je téměř čtvrtina celé...

Celý článek

Hlavní město Řecka – Athény

Hlavní město Řecka – Athény

Athény (řecky Αθήνα, anglicky Athens) leží na jihovýchodě Řecka na poloostrově Attika. Město má subtropické středomořské klima, léto bývá suché a horké, v zimě bývá chladněji a prší. Obyvatelstvo Samotné Athény mají přes 660 tisíc obyvatel, metropolitní oblast Velkých Athén však přesahuje 2,5 milionu obyvatel. Místy tvoří Řekové dokonce menšinu, ve městě žije zejména velké množství...

Celý článek

Hlavní město Lotyšska – Riga

Hlavní město Lotyšska – Riga

Riga (lotyšsky Rīga) leží přibližně uprostřed země, pří ústí řeky Daugavy do Baltského moře. Město má vlhké kontinentální klima se studenými zimami a mírnými léty. Obyvatelstvo Riga má přibližně 640 tisíc obyvatel, téměř o třetinu méně než v roce 1991. Lotyši tvoří 46 % populace a jen těsně převládají nad Rusy, kterých je 40 %. Další menšiny tvoří především Bělorusové a...

Celý článek

Hlavní město Makedonie – Skopje

Hlavní město Makedonie – Skopje

Skopje (makedonsky Скопје) leží na severu Makedonie, na řece Vardar u úpatí horského masivu Jakupica. Město má vlhké subtropické klima, léta bývají poměrně dlouhá a horká, zimy spíše mírné, sníh se málokdy udrží více než několik dní a dlouhodobější mrazy jsou vzácné. Obyvatelstvo Skopje má přes 670 tisíc obyvatel, přibližně dvě třetiny tvoří Makedoňané. Hlavní menšinou jsou Albánci,...

Celý článek

Hlavní město Rumunska – Bukurešť

Hlavní město Rumunska – Bukurešť

Bukurešť (rumunsky București, anglicky Bucharest) leží na jihovýchodě Rumunska na řece Dâmbovița. Klima je přechodné mezi kontinentálním a subtropickým, s výraznými rozdíly mezi létem a zimou. V zimě bývají běžné silné mrazy, srážky jsou však nízké, naopak v létě bývají častá horka a zároveň častěji prší. Obyvatelstvo Bukurešť má 1,88 milionu obyvatel, počet obyvatel v posledních dekádách...

Celý článek

Hlavní město Španělska – Madrid

Hlavní město Španělska – Madrid

Madrid leží uprostřed Španělska na řece Manzanares. Město má středomořské klima se suchými a teplými léty a mírnou zimou, silné mrazy jsou vzácné. Díky vnitrozemské poloze je však střídání teplot i ročních období výraznější než na pobřeží. Obyvatelstvo Madrid má přibližně 3,3 milionu obyvatel a je třetím největším městem v EU (po Londýně a Berlíně), celá metropolitní oblast má 6,5 milionu...

Celý článek

Hlavní město Chorvatska – Záhřeb

Hlavní město Chorvatska – Záhřeb

Záhřeb (chorvatsky a anglicky Zagreb) leží v severozápadní části Chorvatska na úpatí pohoří Medvednica. Město má oceánské klima s výrazným střídáním ročních období. V létě bývá často poměrně horko, zimy bývají obvykle mírné, ale běžně se sněhem. Obyvatelstvo Město má přibližně 800 tisíc obyvatel a je největším v Chorvatsku. Přibližně 90 % obyvatel tvoří Chorvati, hlavní menšinou jsou...

Celý článek
content top