Skopje (makedonsky Скопје) leží na severu Makedonie, na řece Vardar u úpatí horského masivu Jakupica. Město má vlhké subtropické klima, léta bývají poměrně dlouhá a horká, zimy spíše mírné, sníh se málokdy udrží více než několik dní a dlouhodobější mrazy jsou vzácné.

Obyvatelstvo

Památník Alexandra Velikého

Památník Alexandra Velikého ve Skopje

Skopje má přes 670 tisíc obyvatel, přibližně dvě třetiny tvoří Makedoňané. Hlavní menšinou jsou Albánci, dále Romové, Turci a Srbové. Populace Skopje roste poměrně prudkým tempem. Přibližně dvě třetiny obyvatel se hlásí k ortodoxnímu křesťanství, zbylá třetina k islámu.

Doprava

Skopje má velké mezinárodní letiště a další dvě menší letiště především pro nákladní dopravu. Díky strategické poloze leží město na křižovatce nově vybudovaných dálničních tras a je napojeno i na významný železniční koridor. Doprava ve městě je i přes snahy o zlepšení stále závislá na autobusech a taxi.

Historie města

První trvalé osídlení bylo na území města již několik století před Kristem, v 1. století připadlo tehdejší Scupi Římské říši a stalo se provinčním centrem. Roku 395 připadlo město Byzanstké říši. V roce 518 bylo město prakticky zničeno zemětřesením, byzanstký císař Justinián však město znovu vybudoval. Po několik následujích století bylo Skopje obchodním centrem střídavě Byzantské říše a Bulharů, v 10. století bylo nakrátko hlavním městem První bulharské říše. V 11. století bylo město opět poničeno zemětřesením, o moc se ucházela Byzanc i Srbové a roku 1392 dobyli město Turci a stalo se součástí Osmanské říše. Zpočátku město rostlo a prosperovalo jako nástupní prostor pro útoky dále do Evropy. Od 17. století ale rychle upadalo. V roce 1912 vytlačili Turky Albánci, ale již o rok později byla Makedonie okupována Srby, později Bulhary a nakonec se stala součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. V roce 1941 vstoupila budoucí Jugoslávie do války, ale vzápěti byla obsazena Německem. V roce 1944 osvobodili Makedonii partyzáni společně s Bulharskou lidovou armádou. Až do roku 1991 se Skopje stalo hlavním městem Socialistické republiky Makedonie v rámci Jugoslávie. V roce 1963 bylo Skopje z velké části zničeno silným zemětřesením, některé budovy se obnovují dodnes. Po roce 1991 začalo Skopje opět růst a postupně je obnovováno.

Památky

Jedno z nejstarších památek je římský akvadukt na kraji města, dodnes se zachovalo 55 oblouků a byl po staletí využíván k přívodu vody. Hlavními turistickými atrakcemi jsou byzantský hrad a kamenný most přes řeku Vardar. Z dalších byzantských staveb stojí za zmínku Markův klášter, kostel Sv. Panteleimona a kostel Sv. Demetria. Z tureckého období pochází veliký Starý bazar, poblíž kterého stojí velké mešity Mustafa paši a Isa beje. Nachází se zde také kryté turecké tržiště bezisten, turecké lázně, Hodinová věž a středověké turecké hostince Kapan An a Suli An. Skopje je rodištěm Matky Terezy, která zde má mnoho soch a od roku 2009 i vlastní muzeum.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *