Brusel (francouzsky Bruxelles, holandsky Brussel, anglicky Brussels) leží přibližně uprostřed Belgie, těsně u hranice mezi vlámsky a francouzsky mluvícími částmi země. Brusel je nejen hlavním městem Belgie, ale fakticky také hlavním centrem Evropské unie a mnoha mezinárodních organizací. Město má mírné oceánské klima, bez výrazným mrazů či horka, ale s výrazným střídáním ročních období a s vydatnými srážkami.

Obyvatelstvo

Náměstí Grand Place v Bruselu

Náměstí Grand Place s gotickou radnicí

Brusel má přibližně 1,2 milionu obyvatel a je tak největším městem v Belgii, širší metropolitní oblast má 1,8 milionu obyvatel. Přestože zatím Belgičané tvoří nadpoloviční většinu, je město výrazně multikulturní. Díky mnoha mezinárodním institucím sídlí v Bruselu velké množství úředníků i dalších pracovníků z celé EU, dále zde je velké množství obyvatel bývalých kolonií.

Doprava

Brusel má vlastní mezinárodní letiště a je napojen na významné železniční koridory a dálnice. Pomocí kanálu je také spojen s námořním přístavem. Dopravu ve městě zajišťuje především metro, doplněné hustou sítí tramvají a autobusů. Ve městě fungují také služby pro sdílení kol a aut.

Historie města

První zmínky o Bruselu jsou již ze 7. století, založení města se však obvykle datuje až na konec 10. století. Díky strategické pozici rostlo město velmi rychle, okolní močály byly vysušeny a ve 13. století mělo město první stálé hradby. Již o století později musel být postaven další okruh hradeb, protože město rostle příliš rychle. Brabantská knížata z Bruselu měla časem významné svazky s rodem Valois i s Habsburky, v roce 1519 se Karel V. stal dokonce císařem celé Habsburské říše. Koncem 17. století však město vážně poničila francouzská invaze a roku 1746 bylo dokonce na několik let obsazeno v rámci Válek o dědictví španělské. V letech 1795-1815 byl Brusel součástí Francie, poté Nizozemí a nakonec roku 1830 došlo k revoluci a osamostatnění. Město se rychle rozrůstalo a díky strategické poloze bylo místem mnoha jednání. Obě světové války zanechaly jen málo škod, nakonec největší škody na historické architektuře napáchala tzv. bruselizace při překotné výstavbě nových moderních úřadů a obchodních budov.

Památky

Hlavním historickým centrem je náměstí Grand Place s gotickou radnicí a domem Maison du Roi. Mezi další významné památky patří královský palác a palác v Laeken, kde jsou také vyhlášené královské skleníky Serres royales de Laeken. Mezi církevními stavbami vynikají Katedrála svatého Michaela archanděla a svaté Guduly a Bazilika Sacré-Cœur. Ikonou Bruselu je socha čůrajícího chlapečka Menneke Pis, která má v místním muzeu přes 800 oblečků od mnoha významných dárců. Později vznikla čůrající holčička Jaenekke Pis a čůrající pes Zinneke Pis. Z dob vyhlášení samostatnosti pochází park Parc du Cinquantenaire, kde stojí na počest samostatnosti vítězný oblouk. V moderním parku Brupark stojí světově proslulé Atomium, ale také expozice Mini-Europe se zmenšeninami evropských památek či obrovský vodní areál Oceáde.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *